Wij bieden concreet resultaat

Concreet Resultaat

Critical Minds ondersteunt industriële organisaties bij het structureel verbeteren van hun projectbeheersing. Wij creëren draagvlak voor nieuwe ideeën, we maken processen inzichtelijk en we sturen projecten. Onze aanpak geeft organisaties een stuur in handen waarmee zij projecten kunnen monitoren en tijdig kunnen bijsturen als het de verkeerde kant op dreigt te gaan. Drie principes garanderen deze kwaliteit en staan centraal in de uitvoering van onze opdrachten. Ze maken projecten voorspelbaar, genereren doorlooptijdverkorting en leveren vaak een kostenbesparing op.

Critical Minds, een gedreven team

Gedreven Team

Critical Minds opereert als een team van gedreven mensen dat één doel nastreeft: ‘Het verschil maken door onszelf te zijn.’ Ons team bestaat uit zowel startende als ervaren professionals die een kritische blik en energieke houding delen. We vormen een dynamisch geheel waarin kennisdeling voorop staat. Op basis van onze kernwaarden transparantie en oprechtheid werken wij in vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Onze manier van werken levert gedreven mensen die snel hun weg vinden in projectorganisaties.

 

Critical Minds Principes

Critical Minds ziet projectbeheersing als een vak. Het leveren van kwaliteit is namelijk ons uitgangspunt. Drie principes garanderen deze kwaliteit en staan centraal in de uitvoering van onze opdrachten. Ze maken projecten voorspelbaar, genereren doorlooptijdverkorting en leveren vaak een kostenbesparing op.

Focus op projecten Focus op projecten

Critical Minds focust zich op de planning als integraal stuurmiddel. Wij zorgen voor een werkbare planning met balans tussen details en de benodigde informatie om alle projecten in de keten te kunnen sturen.

Sturen op afwijkingen Sturen op afwijkingen

Projecten zijn altijd in beweging en vragen om een realistische en flexibele planning. Wij vertalen afwijkingen direct naar de planning, we maken eventuele gevolgen voor einddatum en budget onmiddellijk zichtbaar en kunnen gelijk bijsturen.

Draagvlak creëren Creëren van draagvlak

We brengen alle belanghebbenden van een project bijeen voor het opstellen van een planning. Dit leidt tot grote betrokkenheid van alle partijen, het geeft helderheid over verantwoordelijkheden en iedereen ziet duidelijk zijn bijdrage aan het eindresultaat.

Het kritieke pad

kritieke pad before

illustratie kritieke pad after

De kern van onze projectbeheersing is de focus op integrale planning: de planning van start tot oplevering project. Een project loopt nooit volgens de initiële planning, dat weten we allemaal. De opleverdatum blijft echter gelijk en die moet worden gehaald!

We bepalen het kritieke pad door de onderlinge afhankelijkheden in kaart te brengen. En het kritieke pad bepaalt uiteindelijk weer de levertijd. Als er doorlooptijdverkorting gerealiseerd dient te worden, dan beginnen we met het optimaliseren van het kritieke pad.

Het melden van voortgang op de planning maakt duidelijk of er gevolgen zijn voor het kritieke pad. Het kritieke pad bepaalt de prioriteiten en zolang het gevolgd wordt, komt de levertijd niet in gevaar. Niet alle activiteiten hoeven dan ook te worden uitgevoerd volgens de initiële planning. Onze manier van werken geeft rust op de werkvloer, want niet álles hoeft morgen af!

Wij noemen dit: niet knippen maar vouwen!


Niet knippen maar vouwen

Niet knippen maar vouwen