Vermeer Eemhaven International

Vermeer Eemhaven International is gespecialiseerd in het bouwen van warmtewisselaars en is sinds 1955 gevestigd in de Rotterdamse Eemhaven. Naast nieuwbouw doet ze ook veel reparatieprojecten waarvan de reparatiebundels voortkomen uit de turnarounds van de olieraffinaderijen. Dit samenspel zorgt gedurende het jaar een aantal maal voor de nodige hectiek.

Critical Minds heeft de vraag gekregen het integrale bouwproces inzichtelijk te maken, om daarmee kosten en doorlooptijd te besparen. Het doel was voor iedereen in de organisatie – van directie tot voorman – inzichtelijk te maken wat ieder zijn rol in de keten is en welke werkzaamheden er wanneer verricht moeten worden. Tevens zijn de gevolgen van de projecten voor de fabriekscapaciteit behandeld. Wat kan de fabriek aan? Moeten er mensen ingehuurd worden?

Middels de implementatie van Primavera zijn alle projecten inzichtelijk geworden en tevens hun gevolgen voor de fabriekscapaciteit. Het is nu voorspelbaar of er overgewerkt moet worden en zo ja, aan welke projecten. De onderlinge afstemming is cruciaal geweest binnen het gehele bouwproces. De planning blijkt een communicatiemiddel dat voor iedereen duidelijk maakt wat er te doen staat.